Huyền Chi

Câu chuyện kết quả

Giảm 26 kg sau 6 tháng

Giảm 15 kg sau 6 tháng

Giảm 8 kg sau 3 tháng

Giảm 7 kg sau 3 tháng

Giảm 2kg – kiến tạo vóc dáng sau 2 tháng

Giảm 7 kg sau 2 tháng

Giảm 4 kg , kiến tạo body sau 2 tháng

Giảm 4 kg và kiến tạo vóc dáng sau 2 tháng